نام واحد : فریده توده زعیم

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : تهران...
 • تلفن شرکت : ******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سلمانشهر
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فریده توده زعیم
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ساقی کلایه

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 3018536
 • شماره مجوز : 16336
 • تاریخ مجوز : 22/05/1385
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%