نام واحد : صبا نخ ابوطالب سیدریحانی

نام محصول : روپوش سیم

 • سریال مجوز : 1716054
 • شماره مجوز : 24107
 • تاریخ مجوز : 15/04/1372
 • کد محصول : 31901724
 • شرح محصول : روپوشهای عایق سیم لاکی
 • ظرفیت : 233 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%