نام واحد : قوی نقره ای البرز- س خ

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : تنکابن بلوار...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تنکابن
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی احمدی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چیپس میوه جات

 • سریال مجوز : 3018700
 • شماره مجوز : 18468
 • تاریخ مجوز : 07/06/1385
 • کد محصول : 15131430
 • شرح محصول : چیپس میوه وسبزیجات
 • ظرفیت : 280 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%