نام واحد : مزدک بیابانی کرچنگی

 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • نشانی شرکت : قائمشهر میدان...
 • تلفن شرکت : *******123جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قائمشهر
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مزدک بیابانی کرچنگی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی مربا

 • سریال مجوز : 3018747
 • شماره مجوز : 19191
 • تاریخ مجوز : 14/06/1385
 • کد محصول : 15132311
 • شرح محصول : بسته بندی مربا
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%