نام واحد : قطران شیمی تجهیز

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز توسعه کوشش3
 • تلفن واحد : ******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بابک نمازی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایوانکی

نام محصول : بسته بندی مواد شیمیایی آموزشی - آزمایشگاهی

 • سریال مجوز : 590098000000
 • شماره مجوز : 123/28711
 • تاریخ مجوز : 17/07/1392
 • کد محصول : 7495412398
 • شرح محصول : بسته بندی مواد شیمیایی آموزشی - آزمایشگاهی
 • ظرفیت : 510 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%