نام واحد : پایاباطری صنعت شرق

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : بلوار سجاد-...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : صنعت3 قطعه163
 • تلفن واحد : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محیی الدین بنایی خسروی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انباره های سرب اسید استارتی MF

 • سریال مجوز : 590099000000
 • شماره مجوز : 120/1407482
 • تاریخ مجوز : 05/06/1393
 • کد محصول : 3140512334
 • شرح محصول : انباره های سرب اسید استارتی MF
 • ظرفیت : 12,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع انبارهاکومولاتور - پیل وباطری(3140)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%