نام واحد : کابل متال

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : تهران -...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان 16
 • تلفن واحد : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اسرافیل رضازاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ساوه

نام محصول : کابل انتقال برق از جنس مس بیش از 20کیلوولت و حداکثر تا 63 کیلوولت

 • سریال مجوز : 590108000000
 • شماره مجوز : 38706
 • تاریخ مجوز : 29/10/1393
 • کد محصول : 3130612343
 • شرح محصول : کابل انتقال برق از جنس مس بیش از 20کیلوولت و حداکثر تا 63 کیلوولت
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سیم وکابل روکشدار(3130)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%