نام واحد : حسین ابراهیمی

نام محصول : چراغ مطالعه 0003 عدد وانوا

 • سریال مجوز : 1716139
 • شماره مجوز : 28083
 • تاریخ مجوز : 30/06/1372
 • کد محصول : 31501540
 • شرح محصول : انواع چراغ خواب
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%