نام واحد : رساناکابل

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سپهر نظرآباد ، خیابان 5 -30، قطعات 69 الی72، 63الی66، 54الی56، 75الی78، 81 الی 84، 87 الی90 و 45 از پلاک 69 اصلی نظرآباد
 • تلفن واحد : *******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن بشیری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کابل انتقال برق از جنس مس حداکثر تا یک کیلوولت

 • سریال مجوز : 590129000000
 • شماره مجوز : 100/140453
 • تاریخ مجوز : 01/11/1392
 • کد محصول : 3130612341
 • شرح محصول : کابل انتقال برق از جنس مس حداکثر تا یک کیلوولت
 • ظرفیت : 2,450 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سیم وکابل روکشدار(3130)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%