نام واحد : علیرضا باطبی

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : آمل خ شهید...
 • تلفن شرکت : ******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بابکان
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا باطبی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آمل3(بابکان)

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 3019497
 • شماره مجوز : 30350
 • تاریخ مجوز : 13/09/1385
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%