نام واحد : پرتو زاگرس رنگین کمان

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : خیابان ولی...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار صنعت، انتهای خیابان هفدهم، قطعات شماره 147و148
 • تلفن واحد : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ادوین اصلان جنیزه
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چراغ های LED دار

 • سریال مجوز : 590139000000
 • شماره مجوز : 24292
 • تاریخ مجوز : 29/06/1396
 • کد محصول : 3150412348
 • شرح محصول : چراغ های LED دار
 • ظرفیت : 492,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%