نام واحد : لنان ماد صنعت و تجارت

  • استان : البرز
  • شهر : اشتهارد
  • نشانی شرکت : بلوار افریقا...
  • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشتهارد- بلوار ابوریحان- بلوار دکتر حسابی غربی- خ سعادت 4 کیمیای 4 سعادت 5- قطعات 496-497
  • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : مراد ستاری خواص
  • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : کلید حفاظت از جان

  • سریال مجوز : 590139000000
  • شماره مجوز : 100/1/230180
  • تاریخ مجوز : 19/08/1394
  • کد محصول : 3120412377
  • شرح محصول : کلید حفاظت از جان
  • ظرفیت : 1,000,000 دستگاه
  • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
  • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%