نام واحد : لنان ماد صنعت و تجارت

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : بلوار افریقا...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشتهارد- بلوار ابوریحان- بلوار دکتر حسابی غربی- خ سعادت 4 کیمیای 4 سعادت 5- قطعات 496-497
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مراد ستاری خواص
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چراغ های LED دار

 • سریال مجوز : 590139000000
 • شماره مجوز : 100/1/230180
 • تاریخ مجوز : 19/08/1394
 • کد محصول : 3150412348
 • شرح محصول : چراغ های LED دار
 • ظرفیت : 500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%