نام واحد : توسعه صنایع روشنایی روناک

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : بلوارآفریقا -...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان یکم پلاک 250
 • تلفن واحد : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خالق کوثرنیا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مامونیه

نام محصول : لامپ LED

 • سریال مجوز : 590152000000
 • شماره مجوز : 19917
 • تاریخ مجوز : 07/06/1394
 • کد محصول : 3150512363
 • شرح محصول : لامپ LED
 • ظرفیت : 10,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%