نام واحد : فراستارگان سپهر لوازم ایمن

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : هشترود
 • نشانی شرکت : خیابان مفتح...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان یکم-قطعه شماره14230105
 • تلفن واحد : *******424جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید محمدهادی امت محمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی هشترود

نام محصول : انواع لوازم و قطعات پلاستیکی وسایل نقلیه

 • سریال مجوز : 590184000000
 • شماره مجوز : 59181
 • تاریخ مجوز : 20/11/1392
 • کد محصول : 2520312559
 • شرح محصول : انواع لوازم و قطعات پلاستیکی وسایل نقلیه
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%