نام واحد : فرانورگسترجنوب

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : خ مطهری،...
 • تلفن شرکت : *******771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوشهر شهرک صنعتی بوشهر 2 07714553123
 • تلفن واحد : *******773جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرخ فرامرزی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوشهر2

نام محصول : لامپ کم مصرف

 • سریال مجوز : 590192000000
 • شماره مجوز : 11921052
 • تاریخ مجوز : 09/09/1393
 • کد محصول : 3150412319
 • شرح محصول : لامپ کم مصرف
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%