نام واحد : جعفر نجفی

 • استان : مازندران
 • شهر : نوشهر
 • نشانی شرکت : نوشهر خ بهار...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نوشهر
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جعفر نجفی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : احشاءخوراکی طیور

 • سریال مجوز : 3020412
 • شماره مجوز : 42967
 • تاریخ مجوز : 20/12/1385
 • کد محصول : 15111320
 • شرح محصول : احشاءخوراکی طیور
 • ظرفیت : 475 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%