نام واحد : نیروساحل بوشهر

  • استان : بوشهر
  • شهر : بوشهر
  • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
  • تلفن شرکت : *******771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : خیابان تولید - خیابان چهارم
  • تلفن واحد : *******773جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : ماشالله شریفیان
  • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوشهر2

نام محصول : تابلو برق فشارضعیف (تا 1 کیلوولت)

  • سریال مجوز : 590209000000
  • شماره مجوز : 119130153
  • تاریخ مجوز : 20/12/1393
  • کد محصول : 3120512424
  • شرح محصول : تابلو برق فشارضعیف (تا 1 کیلوولت)
  • ظرفیت : 2,000 دستگاه
  • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
  • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%