نام واحد : حسین کنعانرو

 • استان : گیلان
 • شهر : بندر انزلی
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ******181جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******181جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین کنعانرو
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی انزلی

نام محصول : انواع کلید

 • سریال مجوز : 590214000000
 • شماره مجوز : 27980/24
 • تاریخ مجوز : 21/06/1392
 • کد محصول : 2893412409
 • شرح محصول : انواع کلید
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%