نام واحد : برنا کلید البرز

 • استان : قزوین
 • شهر : آبیک
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز 3
 • تلفن واحد : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن صالحی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کاسپین

نام محصول : سکسیونر تابلویی قابل قطع زیر بار (بالاتر از 72/5 کیلوولت)

 • سریال مجوز : 590216000000
 • شماره مجوز : 127/1192
 • تاریخ مجوز : 21/02/1395
 • کد محصول : 3120612465
 • شرح محصول : سکسیونر تابلویی قابل قطع زیر بار (بالاتر از 72/5 کیلوولت)
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%