نام واحد : ایران سنج

نام محصول : ترانس لامپ مهتابی

 • سریال مجوز : 1716279
 • شماره مجوز : 354588
 • تاریخ مجوز : 23/08/1368
 • کد محصول : 31101661
 • شرح محصول : چک ترانس لامپ مهتابی
 • ظرفیت : 500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%