نام واحد : مجید رشتی زاده و ناصر باقری

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 50 متری اول شرقی، تقاطع دوم، سمت راست، خ دوم، بعد از چدنیت صدر، سمت چپ، اولین کارخانه
 • تلفن واحد : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ناصر باقری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : انواع سرپیچ لامپ و استارتر

 • سریال مجوز : 590221000000
 • شماره مجوز : 56624
 • تاریخ مجوز : 10/09/1394
 • کد محصول : 3120412332
 • شرح محصول : انواع سرپیچ لامپ و استارتر
 • ظرفیت : 800,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%