نام واحد : آذین مهر خزر

 • استان : مازندران
 • شهر : بابلسر
 • نشانی شرکت : تهران - خ ملا...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابلسر
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فیله ماهی وسایرانواع گوشت ماهی

 • سریال مجوز : 3021329
 • شماره مجوز : 10928
 • تاریخ مجوز : 04/04/1386
 • کد محصول : 15121450
 • شرح محصول : فیله ماهی وسایرانواع گوشت ماهی
 • ظرفیت : 209 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%