نام واحد : کیمیا نوش پردیس

 • استان : مازندران
 • شهر : محمودآباد
 • نشانی شرکت : آمل- خ طالب...
 • تلفن شرکت : *******121جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی تشبندان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محسن اسکیان
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی محمودآباد(تشبندان)

نام محصول : ماء الشعیرگازدار

 • سریال مجوز : 3021331
 • شماره مجوز : 11086
 • تاریخ مجوز : 05/04/1386
 • کد محصول : 15531111
 • شرح محصول : ماء الشعیرگازدار
 • ظرفیت : 11,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%