نام واحد : الکترو سپید

نام محصول : ترانس تقویت اتوماتیک

 • سریال مجوز : 1716467
 • شماره مجوز : 28236
 • تاریخ مجوز : 03/07/1372
 • کد محصول : 31101525
 • شرح محصول : انواع ترانسهای اندازه گیری
 • ظرفیت : 700 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%