نام واحد : دنا الکتریک ایرانیان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : بلوار سجاد...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بولوار صنعت- صنعت یک- قطعاتد 672 و673و 780 تا 788 کارگاهی
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید تقی زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر (مشهد4)

نام محصول : انواع پریز و دو شاخه خانگی

 • سریال مجوز : 590284000000
 • شماره مجوز : 120/1550586
 • تاریخ مجوز : 04/02/1395
 • کد محصول : 3120412317
 • شرح محصول : انواع پریز و دو شاخه خانگی
 • ظرفیت : 150,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%