نام واحد : بسپار سازه الوند

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز دوم، خیابان شهید دوران، خیابان شهید تهرانی مقدم، فرعی 4 ، قطعه KH328
 • تلفن واحد : *******253جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی شجاعی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : برق گیر فشار قوی AC (بیشتر از 1000 ولت)

 • سریال مجوز : 590296000000
 • شماره مجوز : 2645
 • تاریخ مجوز : 03/03/1396
 • کد محصول : 3120512398
 • شرح محصول : برق گیر فشار قوی AC (بیشتر از 1000 ولت)
 • ظرفیت : 15,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%