نام واحد : الکترو تابلو غرب

 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******813جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار یکم خیابان 10
 • تلفن واحد : *******813جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید زاهد مهاجرانی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوعلی

نام محصول : سایر قطعات پمپ طبقه بندی نشده در جای دیگر

 • سریال مجوز : 590312000000
 • شماره مجوز : 33441/93
 • تاریخ مجوز : 07/11/1393
 • کد محصول : 2912512378
 • شرح محصول : سایر قطعات پمپ طبقه بندی نشده در جای دیگر
 • ظرفیت : 60 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%