نام واحد : شارین پارس ایرانیان

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی جی...
 • تلفن شرکت : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان 5 پلاک 67
 • تلفن واحد : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید عریضی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی

نام محصول : کلیدهای صنعتی چند راهه

 • سریال مجوز : 590322000000
 • شماره مجوز : 31467
 • تاریخ مجوز : 12/05/1394
 • کد محصول : 3120512366
 • شرح محصول : کلیدهای صنعتی چند راهه
 • ظرفیت : 100,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%