نام واحد : حیدر مبصریان

نام محصول : سر پیچ لامپ دوتکه و سه تک

 • سریال مجوز : 1716472
 • شماره مجوز : 29723
 • تاریخ مجوز : 27/07/1372
 • کد محصول : 31201415
 • شرح محصول : سرپیچ لامپ
 • ظرفیت : 31,600,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%