نام واحد : صنایع غذایی هوتن سبز شمال س خ

نام محصول : انواع رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 3024351
 • شماره مجوز : 701/16265
 • تاریخ مجوز : 05/06/1387
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 43%
  43%