نام واحد : حسن شیرانیان

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : جاده ساوه-...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی خصوصی پرندانتهای بلوار صنعتگران -پلاک 1
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن شیرانیان اصفهانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پرند

نام محصول : پست برق با عایق گازی (20 کیلوولت)

 • سریال مجوز : 810343000000
 • شماره مجوز : 66008
 • تاریخ مجوز : 30/04/1395
 • کد محصول : 3120512304
 • شرح محصول : پست برق با عایق گازی (20 کیلوولت)
 • ظرفیت : 172 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%