نام واحد : آذر منیر تابلو برق

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان دوازدهم - قطععات 13 و 14
 • تلفن واحد : *******414جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدعلی ولی بکی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صنایع ساختمانی تبریز

نام محصول : تابلو کنتور برق

 • سریال مجوز : 590348000000
 • شماره مجوز : 52684
 • تاریخ مجوز : 18/09/1395
 • کد محصول : 3120512427
 • شرح محصول : تابلو کنتور برق
 • ظرفیت : 3,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%