نام واحد : پیمان گروه آمل - س خ

نام محصول : بسته بندی روغن خوراکی مایع

 • سریال مجوز : 3025143
 • شماره مجوز : 701/9434
 • تاریخ مجوز : 27/03/1388
 • کد محصول : 15141240
 • شرح محصول : بسته بندی روغن خوراکی مایع
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 47%
  47%