نام واحد : پاک طیور طاووس بابلسر- س خ

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیور قطعات و بسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 3025228
 • شماره مجوز : 701/14444
 • تاریخ مجوز : 08/05/1388
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%