نام واحد : صنایع غذایی بسته بندی کلارا- شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : منطقه صنعتی...
 • تلفن شرکت : ******572جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی پایگاه هشتم شکاری انتهای خ 9
 • تلفن واحد : ****233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مختاری-اصغر
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک پایگاه هشتم

نام محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی

 • سریال مجوز : 1303584
 • شماره مجوز : 25587
 • تاریخ مجوز : 13/12/1368
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 57%
  57%