نام واحد : توس فیوز

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : بلوار مدرس -...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار صنعت قطعه 375
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیامک فارسیان
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : تابلو کنتور برق

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 120/1586840
 • تاریخ مجوز : 24/06/1395
 • کد محصول : 3120512427
 • شرح محصول : تابلو کنتور برق
 • ظرفیت : 450 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%