نام واحد : کرمان تابلو

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : تهران، خیابان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سوده حیدری نسب
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برد مدار چاپی چندلایه

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 43969
 • تاریخ مجوز : 16/09/1392
 • کد محصول : 3210512341
 • شرح محصول : برد مدار چاپی چندلایه
 • ظرفیت : 25,000 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%