نام واحد : تعاونی تولید نان فانتزی نانک - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی سه راهی مبارکه
 • تلفن واحد : ***255جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : آقای
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه

نام محصول : نان فانتزی

 • سریال مجوز : 1307877
 • شماره مجوز : 22275
 • تاریخ مجوز : 11/06/1370
 • کد محصول : 15411142
 • شرح محصول : نان فانتزی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%