نام واحد : سیم و کابل مغان

 • استان : سمنان
 • شهر : شاهرود
 • نشانی شرکت : خ شهید بهشتی...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ صنعت5
 • تلفن واحد : *******233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : غلامرضا ابراهیمیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شاهرود

نام محصول : کابل انتقال برق از جنس مس بیش از 20کیلوولت و حداکثر تا 63 کیلوولت

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 123/22213
 • تاریخ مجوز : 03/06/1393
 • کد محصول : 3130612343
 • شرح محصول : کابل انتقال برق از جنس مس بیش از 20کیلوولت و حداکثر تا 63 کیلوولت
 • ظرفیت : 2,600 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سیم وکابل روکشدار(3130)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%