نام واحد : دمنده (سهامی خاص)

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : خیابان انقلاب...
 • تلفن شرکت : ********210جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ 35 ،خ مولوی، جنب خ داودی،قطعه 429 از بلوک تفکیکی
 • تلفن واحد : ****213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد بستانچی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : هواکش برقی خانگی

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 96672
 • تاریخ مجوز : 13/11/1395
 • کد محصول : 2930412364
 • شرح محصول : هواکش برقی خانگی
 • ظرفیت : 4,000,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%