نام واحد : تولیدی سیمیا

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : خ شهید بهشتی...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سپهر- کمربندی فردوسی- خیابان اردیبهشت غربی
 • تلفن واحد : *******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا معتمدرسا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کابل آنتن تلویزیون رنگی

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 100/137302
 • تاریخ مجوز : 30/10/1392
 • کد محصول : 3130512329
 • شرح محصول : کابل آنتن تلویزیون رنگی
 • ظرفیت : 1,300 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سیم وکابل روکشدار(3130)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%