نام واحد : اشنایدرالکتریک ایران

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : شهرک سیمین...
 • تلفن شرکت : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک سیمین دشت فلکه اول پ 76
 • تلفن واحد : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرشته جهانگیر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سیمین دشت

نام محصول : مونتاژفیوزمینیاتوری

 • سریال مجوز : 1717105
 • شماره مجوز : 32978
 • تاریخ مجوز : 27/04/1390
 • کد محصول : 31201333
 • شرح محصول : فیوز مینیاتوری
 • ظرفیت : 577,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%