نام واحد : تولیدی الکل صنعت خیام-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : منطقه صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی پاتله فاز 1
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رناسی - نیلوفر
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : الکل صنعتی

 • سریال مجوز : 1310811
 • شماره مجوز : 20887
 • تاریخ مجوز : 20/12/1374
 • کد محصول : 24112611
 • شرح محصول : الکل صنعتی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%