نام واحد : ایلام مینا

 • استان : ایلام
 • شهر : ایلام
 • نشانی شرکت : شهرصنعتی...
 • تلفن شرکت : *******843جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار کارآفرینان خیابان کارآفرینان 3
 • تلفن واحد : *******843جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مه بد معظمی کندی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایلام

نام محصول : پایه فلزی چراغ و سایر تجهیزات مشابه

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 122/4401
 • تاریخ مجوز : 23/03/1394
 • کد محصول : 2811512365
 • شرح محصول : پایه فلزی چراغ و سایر تجهیزات مشابه
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%