نام واحد : ایلام مینا

  • استان : ایلام
  • شهر : ایلام
  • نشانی شرکت : شهرصنعتی...
  • تلفن شرکت : *******843جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : بلوار کارآفرینان خیابان کارآفرینان 3
  • تلفن واحد : *******843جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : مه بد معظمی کندی
  • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایلام

نام محصول : چراغ های اضطراری

  • سریال مجوز : 59887700000000
  • شماره مجوز : 122/4401
  • تاریخ مجوز : 23/03/1394
  • کد محصول : 3150412340
  • شرح محصول : چراغ های اضطراری
  • ظرفیت : 5,000 عدد
  • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
  • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%