نام واحد : توان ره صنعت

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : خ بخارست ک...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان حکمت پنجم ، نبش میثم
 • تلفن واحد : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : هرمز رضوی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خصوصی البرز

نام محصول : کلیدهای صنعتی چند راهه

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 127/21015
 • تاریخ مجوز : 14/07/1394
 • کد محصول : 3120512366
 • شرح محصول : کلیدهای صنعتی چند راهه
 • ظرفیت : 1,000,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%