نام واحد : شایان کاو

 • استان : کرمان
 • شهر : رفسنجان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******391جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فازدوم -خیابان نارون
 • تلفن واحد : *******391جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمیدرضا ایرانمنش
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رفسنجان1

نام محصول : سیستم قفل مرکزی خودرو

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 42430
 • تاریخ مجوز : 06/10/1393
 • کد محصول : 3430512523
 • شرح محصول : سیستم قفل مرکزی خودرو
 • ظرفیت : 260,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%