نام واحد : دشتچی - محمد

 • استان : اصفهان
 • شهر : خمینی شهر
 • نشانی شرکت : اصفهان فلکه...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان خمینی شهر دامنه کوه دو شاخ
 • تلفن واحد : ****771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : دشتچی - محمد
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتارگاه انواع دامها

 • سریال مجوز : 1312573
 • شماره مجوز : 203
 • تاریخ مجوز : 20/01/1379
 • کد محصول : 15111110
 • شرح محصول : کشتارگاه انواع دامها
 • ظرفیت : 50 عدد
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%