نام واحد : باطنی - احمد

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : میدان قدس...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان مقابل کشتارگاه فساران
 • تلفن واحد : ****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی باطنی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودرچربی صنعتی

 • سریال مجوز : 1312859
 • شماره مجوز : 3929
 • تاریخ مجوز : 18/04/1379
 • کد محصول : 15111813
 • شرح محصول : پودرچربی صنعتی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%